miércoles, 29 de julio de 2009

Oferta publica 24/07/2009

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

19/08 - 1 plaça de Tècnic superior educació de l'àrea de coneixements de ciències
Veure text en format PDF

74/08 - 1 plaça de Tècnic auxiliar gestió acadèmica
Veure text en format PDF

82/08 - 1 plaça d'Oficial manteniment de vehicles
Veure text en format PDF

23/08 - 13 places de Tècnic superior informàtica
Veure text en format PDF

24/08 - 3 places de Tècnic superior especialista en l'àmbit de la gestió de polítiques públiques
Veure text en format PDF

36/08 - 3 places de Tècnic superior cultura
Veure text en format PDF

38/08 - 2 places de Tècnic superior d'anàlisi organitzacional
Veure text en format PDF

42/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà arquitectura /enginyeria en l'àmbit de prevenció de riscos laborals
Veure text en format PDF

45/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà sanitat
Veure text en format PDF

47/08 - 8 places de Tècnic mitjà bibliologia
Veure text en format PDF

48/08 - 3 places de Tècnic mitjà empresarials
Veure text en format PDF

49/08 - 5 places de Tècnic mitjà informàtica
Veure text en format PDF

04/08 - 1 plaça de Tècnic superior enginyeria - àmbit d'activitats i instal·lacions
Veure text en format PDF

50/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà especialista en l'àmbit de les relacions públiques
Veure text en format PDF

60/08 - 2 places de Tècnic mitjà educador
Veure text en format PDF

61/08 - 4 places de Tècnic de gestió de recursos humans
Veure text en format PDF

62/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà prevenció de riscos laborals
Veure text en format PDF

66/08 - 1 plaça de Tècnic auxiliar toxicomanies
Veure text en format PDF

67/08 - 4 places de Tècnic auxiliar educador
Veure text en format PDF

76/08 - 1 plaça d'Oficial especial laboratori d'obres públiques
Veure text en format PDF

03/08 - 40 places d'Auxiliar administratiu
Veure text en format PDF

77/08 - 1 plaça d'Auxiliar de geriatria
Veure text en format PDF

78/08 - 1 plaça de Guarda forestal
Veure text en format PDF

09/08 - 1 plaça de Tècnic superior ciències - laboratori químic-microbiològic
Veure text en format PDF

79/08 - 3 places d'Oficial d'obres públiques
Veure text en format PDF

80/08 - 10 places d'Oficial d'instal·lacions
Veure text en format PDF

81/08 - 5 places d'Oficial conductor
Veure text en format PDF

83/08 - 1 plaça d'Oficial manteniment forestal
Veure text en format PDF

84/08 - 1 plaça d'Oficial fuster
Veure text en format PDF

85/08 - 2 places d'Oficial jardiner
Veure text en format PDF

86/08 - 1 plaça d'Oficial magatzem
Veure text en format PDF

87/08 - 1 plaça d'Oficial mecànic i construccions metàl·liques
Veure text en format PDF

88/08 - 3 places d'Oficial paleta
Veure text en format PDF

89/08 - 1 plaça d'Oficial pintor
Veure text en format PDF

10/08 - 1 plaça de Tècnic superior medicina
Veure text en format PDF

01/08 - 1 plaça de Subaltern en l'àmbit dels parcs naturals
Veure text en format PDF

90/08 - 5 places d'Ajudant manteniment forestal
Veure text en format PDF

91/08 - 2 places d'Ajudant cuina
Veure text en format PDF

92/08 - 3 places d'Ajudant d'obres
Veure text en format PDF

93/08 - 1 plaça d'Operari de serveis
Veure text en format PDF

02/08 - 1 plaça de Subaltern, 'Institut del Teatre'
Veure text en format PDF

11/08 - 1 plaça de Tècnic superior psicologia clínica
Veure text en format PDF

75/08 - 2 places de Tècnic d'instal·lacions d'apostes, 'Patronat d'Apostes'
Veure text en format PDF

05/08 - 1 plaça d'Enginyer industrial
Veure text en format PDF

06/08 - 3 places d'Arquitecte
Veure text en format PDF

07/08 - 2 places d'Enginyer forestal
Veure text en format PDF

08/08 - 2 places de Tècnic superior gestió del medi natural
Veure text en format PDF

14/08 - 2 places de Tècnic superior dret especialista en dret de la funció pública i relacions laborals
Veure text en format PDF

15/08 - 6 places de Tècnic superior dret especialista en dret fiscal
Veure text en format PDF

16/08 - 1 plaça de Tècnic superior dret especialista en urbanisme
Veure text en format PDF

12/08 - 3 places de Tècnic superior economia
Veure text en format PDF

20/08 - 1 plaça de Tècnic superior educació de l'àrea de coneixements d'art - tapís
Veure text en format PDF

21/08 - 1 plaça de Tècnic superior educació de l'àrea de coneixements de música
Veure text en format PDF

22/08 - 1 plaça de Tècnic superior educació de l'àrea de coneixements d'art i noves tecnologies
Veure text en format PDF

25/08 - 4 places de Tècnic superior especialista en l'àmbit de la gestió de programes internacionals
Veure text en format PDF

26/08 - 1 plaça de Tècnic superior especialista en l'àmbit de la comunicació
Veure text en format PDF

27/08 - 2 places de Tècnic superior especialista en l'àmbit d'organització i processos de gestió
Veure text en format PDF

28/08 - 1 plaça de Tècnic superior especialista en l'àmbit de la gestió de publicacions
Veure text en format PDF

29/08 - 2 places de Tècnic superior especialista en l'àmbit de la gestió de polítiques públiques d'urbanisme i habitatge
Veure text en format PDF

30/08 - 1 plaça de Tècnic superior especialista en l'àmbit de salut pública
Veure text en format PDF

31/08 - 7 places de Tècnic superior especialista en l'àmbit de la gestió de programes de promoció econòmica i ocupació
Veure text en format PDF

13/08 - 7 places de Tècnic superior dret especialista en dret local
Veure text en format PDF

32/08 - 3 places de Tècnic superior especialista en l'àmbit de la gestió de polítiques socials
Veure text en format PDF

33/08 - 1 plaça de Tècnic superior especialista en l'àmbit de la joventut
Veure text en format PDF

34/08 - 1 plaça de Tècnic superior especialista en l'àmbit de participació ciutadana
Veure text en format PDF

35/08 - 1 plaça de Tècnic superior especialista en l'àmbit de comerç
Veure text en format PDF

37/08 - 3 places de Tècnic superior cultura - promoció cultural i museus
Veure text en format PDF

39/08 - 2 places de Tècnic superior de selecció i desenvolupament
Veure text en format PDF

40/08 - 4 places de Tècnic superior en formació
Veure text en format PDF

41/08 - 1 plaça de Tècnic superior recursos humans - relacions laborals
Veure text en format PDF

43/08 - 1 plaça d'Arquitecte tècnic
Veure text en format PDF

44/08 - 2 places d'Enginyer tècnic d'obres públiques
Veure text en format PDF

17/08 - 1 plaça de Tècnic superior en informació
Veure text en format PDF

46/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà sanitat - fisioterapeuta
Veure text en format PDF

51/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà especialista en l'àmbit de la gestió de polítiques públiques
Veure text en format PDF

52/08 - 2 places de Tècnic mitjà especialista en l'àmbit d'organització i processos de gestió
Veure text en format PDF

53/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà especialista en l'àmbit de la gestió de publicacions
Veure text en format PDF

54/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà especialista en l'àmbit de la gestió de sistemes d'informació territorial
Veure text en format PDF

55/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà especialista en l'àmbit de la comunicació
Veure text en format PDF

56/08 - 3 places de Tècnic mitjà especialista en l'àmbit de la gestió de polítiques socials
Veure text en format PDF

57/08 - 2 places de Tècnic mitjà especialista en l'àmbit de cultura
Veure text en format PDF

58/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà especialista en l'àmbit de la gestió de programes de promoció econòmica i ocupació
Veure text en format PDF

18/08 - 3 places de Tècnic superior en esports
Veure text en format PDF

59/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà especialista en l'àmbit de la gestió acadèmica
Veure text en format PDF

63/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà d'anàlisi organitzacional
Veure text en format PDF

64/08 - 1 plaça de Tècnic mitjà formació
Veure text en format PDF

65/08 - 2 places de Tècnic mitjà de gestió
Veure text en format PDF

68/08 - 2 places de Tècnic auxiliar de publicacions
Veure text en format PDF

69/08 - 1 plaça de Tècnic auxiliar relacions externes - àmbit formació
Veure text en format PDF

70/08 - 1 plaça de Tècnic auxiliar relacions externes - àmbit comerç
Veure text en format PDF

71/08 - 2 places de Tècnic auxiliar multimèdia
Veure text en format PDF

72/08 - 2 places de Tècnic auxiliar d'audiovisuals
Veure text en format PDF

73/08 - 1 plaça de Tècnic auxiliar seguretat
Veure text en format PDF

Via: CIDO

No hay comentarios: